از موارد اختلاف بین کارگر و کارفرما ، قیمت خاکبرداری است. اینکه چگونه محاسبه میشود و  چرا گران است؟ خوانندگان ما از مدیرعامل شرکت نحوه محاسبه قیمت خاکبرداری را خواستند .

ایا اگر پیمانکار از مقدار مورد نیاز ما و اینکه بیشتر از حد معمول بیشتر گودبرداری کرد آیا اجازه دادرد از ما هزینه بیشتری بگیرد؟

خیر .شرکت پیمانکار به هیچ عنوان حق گرفتن بهای بیشتر را ندارد بالفرض اگر قرار است 2متر گودبرداری شود شرکت پیمانکار به هر دلیلی 2متر و 5سانت به گندن زمین پرداخت حق گرفتن هیچ وجه اضافه را ندارد .مگر اینکه مقدار را بدست شرکت قرار دهیم که در موقع انعقاد قرار داد خاکبرداری و گودبرداری این مطلب در خود قرار داد درج شده باشد.

 روش اندازه گیری عمق گودبرداری

گودبرداری به دو روش انجام میشود الف)روش زمینی  ب)روش هوایی

در زوش زمینی پیمانکاران در ازای ابعاد گودبرداری از شما پول دریافت خواهد کرد(به ازای هر متر مکعب خاک از روی زمین)

سخت ترین قسمت روش هوایی است در این روش پیمانکار از شما میخواهد به هر اندازه که با ماشین خاک جابجا میشود پول پرداخت کنید.پیشنهاد ما به شما اینست ازین روش اصلا استفاده نکید چون این روش فقط به سود پیمانکار است.خاک کنده شده از زمین دچار تورم میشود و حجم بیشتری را اشغال میکندبنابراین تعداد ماشین الات حمل خاک بیشتر خواهد بود.

این روش به ظاهر ارزانتر از روش زمینی است اما بعد از پرداخت  و محاسبه متوجه خواهید شد کدام به سودتان بوده است؟