فرسودگی روسازی‌ها اکثرا خود را به شکل ترک لایه‌ها نشان می‌دهد.ترک خوردگی لایه‌ی روسازی‌ها باید مورد تعمیر قرار گیرد، زیرا خرابی لایه را افزایش داده و به کاهش عمر آسفالت می انجامد. اگر ترک لایه ها آب بندی نشوند، نفوذ آب‌های سطحی می‌تواند قدرت لایه‌های زیرین را کاهش داده و منجر به ترک‌های عریض‌تر و ایجاد چاله‌ها شود. از میان روش‌های متعدد برای تعمیر ترک‌ها در روسازی، درزگیری آسفالت است. شرکت ارابه پویان راسا این کار را به بهترین شکل و با قیمت مناسب انجام می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مهندسین ما در ارتباط باشید.

درزگیری آسفالت چیست؟

روش درز گیری آسفالت از روش‌های نگهداری پیشگیرانه و اصلاحی آسفالت است و باعث جلوگیری از زوال زودرس آسفالت می‌شود. این روش باعث افزایش عمر آسفالت می‌. شود. درزگیری ترک‌ها موجب کاهش نفوذ آب و مواد مضر به درون لایه‌های زیرین شده منجر به افزایش دوام و عمر روسازی می‌گردد. اگر خرابی‌های موجود در یک رویه مربوط به نقایص و ایراد‌‌های سازه‌ای باشد، نمی‌توان این رویه را کاندیدای مناسبی جهت عملیات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه محسوب نمود. در عوض باید آن را تحت عملیات بازسازی یا نوسازی قرارداد این امر موجب افزایش انحراف و سرعت بخشیدن به خرابی سطح می‌گردد.

درزگیری آسفالت

درزگیری آسفالت با دستگاه‌های پیشرفته و بروز ماراتن و سیم لاین

روش‌های درزگیری آسفالت

نحوه‌ی انجام درزگیری آسفالت به دو روش کلی آب‌ بندی ترک و پر کردن ترک‌ها انجام می‌شود. این دو روش در رویه‌های آسفالتی از فعالیت‌های لازم و مهم تعمیر و نگه داری راه بوده و دو روش جداگانه محسوب می‌شوند.

 • آب‌بندی ترک:

آب بندی ترک به معنای قرار دادن مواد مخصوص آب‌بندی درون ترک‌های فعال برش داده شده با استفاده از شکل‌بندی واحد و یکسان به منظور جلوگیری از نفوذ آب و مواد غیر قابل تراکم به درون ترک است. درواقع آب‌بندی به معنای قرار دادن مواد مخصوص آب‌بندی درون ترک‌های فعال برش داده شده با استفاده از شکل‌بندی واحد و یکسان به منظور جلوگیری از نفوذ آب و مواد غیر قابل تراکم به درون ترک است.

 • پر کردن ترک:

پر کردن ترک به معنای پخش و قرار دادن مواد پرکننده به درون ترک‌های غیر فعال به منظور کاهش اساسی نفوذ آب است.

اگر قصد انواع عملیات درزگیری آسفالت دارید ما به بهترین شکل ممکن و به قیمت مناسب آن را انجام می‌دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با درزگیری آسفالت و انجام کلیه خدمات آسفالتکاری اعم از زیرسازی، روسازی آسفالت، تعمیر آسفالت با مشاوران و مهندسین ما در ارتباط باشید.

درزگیری آسفالت با دستگاه سیم لاین

درزگیری آسفالت با دستگاه سیم لاین آمریکا

ترک خوردگی  و انواع آن

علت اصلی ترک خوردگی در آسفالت تنش کششی ناشی از بارگذاری از وسایل نقلیه و همچنین تغییرات قابل توجه دما در فصل زمستان است. بیشترین ترک‌ها به طور گسترده در فصل بهار و پاییز ظاهر و در زمستان باز می‌شوند. به طور کلی ترک‌ها دارای انواع مختلفی می‌شود که بررسی جامع آن در این نوشتار نمی‌گنجد.
 • ترک پوست سوسماری
شکل این نوع ترک به شکل پوست سوسمار است. در واقع ترک‌خوردگی پوست‌ سوسماری از تقاطع و به هم‌ پیوستگی تر‌ک‌های کوچکی به وجود می‌آید. این ترک‌ها هنگامی که بر روی هم قرار می‌گیرند مانند پوست سوسمار می‌شوند به همین دلیل به این اسم شهرت دارند.
 • ترک بلوکی یا موزائیکی
در این ترک روسازی به صورت طولی و عرضی دچار ترک می‌شود به همین دلیل  به ترک بلوکی یا موزائیکی شهرت دارد.
 • ترک تیغه‌ای
این نوع ترک به شکل طیغه‌ای یا برشی است. این نوع ترک باعث می‌شود که آب به لایه‌های زیرین آسفالت نفوذ کند.
 • ترک لبه‌ای
به ترکی که در لبه آسفالت به وجود می‌آید ترک لبه‌ای می‌گویند.
 • ترک دو باندی
ترکی که در اتصال دو باند آسفالت به وجود می‌آید ترک دو باندی می‌نامند.
 • ترک انعکاسی
ترکی که در لایه زیرین آسفالت اتفاق می‌افتد و آن‌ها را در معرض دید قرار می‌دهد به ترک انعکاسی شهرت دارد.
 • ترک چروکی

این نوع ترک به دلیل استفاده بیشتر از حد مجاز قیر به وجود می‌آید.

 • ترک‌های فعال و غیر فعال

ترک فعال ترک خوردگی است که در آن میزان تغییر عرض ترک ناشی از تغییرات دمایی در طول سال بیشتر از ۲/۵ میلی‌متر است و ترک غیر فعال به ترک خوردگی اطلاق می‌شود که در آن میزان تغییر عرض ترک ناشی از تغییرات دمایی در طول سال کمتر از ۲/۵ میلی‌متر است. انجام درز گیری ترک به خصوص قبل از شروع بارش‌ها در پاییز به علت نفوذ رطوبت در لایه‌های آسفالت باعث کاهش زوال زودرس کل ساختار راه می‌شود.

انجام عملیات روسازی و درزگیری آسفالت

اولین مرحله برای ترمیم ترک خوردگی ارزیابی روسازی به منظور سنجش و برآورد میزان و نوع ترک خوردگی موجود و تعیین ترمیم‌های مناسب است. در فرایند انتخاب ترمیم، متمایز نمودن میزان ترک خوردگی و سطح خرابی حاشیه ترک‌ها لازم است.

زمانی که مقدار ترک‌ها کم تا متوسط بوده و ترک‌ها هیچ گونه انشعاب و یا خرابی را در لبه‌ها دیواره‌ی نشان ندهند،  روسازی در شرایط خوبی بوده و روش درزگیری بسیار مؤثر است. ترک‌هایی که تعداد و شدت خرابی آن‌ها زیاد است  روش درزگیری مؤثر نبوده و توصیه نمی‌گردد. به منظور مؤثر بودن درزگیری، ترک‌ها باید دارای انشعاب‌های خیلی کمی باشند. درزگیری ترک‌هایی که دارای انشعاب‌های خیلی زیادی هستند مؤثر و موفقیت‌آمیز نیست.

به طور کلی آب‌بندی یا پر کردن ترک‌ها، بستگی به مقدار و شدت آن‌ها دارد. پر کردن ترک‌های بلوکی با فاصله زیاد، در افزایش عمر روسازی مؤثر است. درزگیری روسازی‌های دارای ترک خوردگی خستگی، لغزشی و نیز ترک‌های برشی لبه مؤثر و اقتصادی نیست. به طور کلی مراحل درزگیری آسفالت به شرح نمودار زیر است.

نمودار درزگیری آسفالت

نمودار مراحل درزگیری آسفالت

تعیین روش درزگیری ترک‌ها (آب‌بندی یا پر کردن)

ترک‌های فعال با خرابی محدود لبه (دیواره‌ی ترک) را باید آب‌بندی نمود، در حالی که ترک‌های غیر فعال با خرابی متوسط را می‌توان پر نمود. مقدار تغییر عرض سالیانه‌ی ترک ناشی از تغییرات دمایی و نوع ترک عامل اصلی تعیین‌ کننده‌ی روش درزگیری (آب‌بندی یا پر کردن ترک‌ها) است.

زمان انجام عملیات درزگیری ترک‌ها

بهترین شرایط برای انجام درزگیری خشک بودن روسازی و شرایط دمایی محیط در حد معتدل است. حداقل دمای هوای مجاز قابل کار ۷ درجه سانتیگراد و بیشتر است.

انتخاب ماده‌ی آب بند یا پرکننده

به طور کلی مواد درزگیری آسفالت متشکل از دو گروه مواد ترموپلاستیک سرد و گرم می‌شود. پس از ارزیابی روسازی و انتخاب روش درزگیری، بایستی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه شرایط آب و هوایی در زمان اجرا و ویژگی‌های ترک نوع ماده‌ی درزگیر مناسب و شکل‌بندی پخش آن مشخص و انتخاب شود.

مواد مورد استفاده در آب‌بندی درزگیری آسفالت

استفاده از مواد درزگیر نظیر قیر خالص، قیر‌‌های محلول، قیر لاستیکی، قیر‌‌های امولسیونی اصلاح شده و قیر‌‌های اصلاح شده با الیاف یا مواد معدنی برای پر کردن ترک کاربرد دارد. به دلیل عملکرد ضعیف قیر خالص و قیر‌‌های محلول و امولسیونی توصیه می‌شود، از قیر لاستیکی، قیر‌‌های امولسیونی اصلاح شده و قیر‌‌های اصلاح شده با الیاف یا مواد معدنی برای پر کردن ترک استفاده شود.

 • مواد درزگیر ترموپلاستیک با اجرای گرم

مصارف این درزگیر در بتن آسفالتی و  روسازی بتنی است.مواد درزگیر با اجرا به صورت گرم شامل ماستیک‌های قیری همراه با لاتکس بیوتیل یا پلاستیک‌های بازیافتی هستند. این دسته از درزگیر‌ها در صورت دیدن حرارت زیاد هنگام گرم کردن خواص الاستیک خود را از دست می‌دهند. درزگیر‌‌های لاستیکی با اجرای گرم عملکرد سرویس دهی دراز مدتی. دارند. عواملی نظیر شرایط آب و هوایی و سطح ترافیکی نقش عمده‌ای در سرویس دهی درزگیر‌‌ها دارند.

 • مواد درزگیر ترموپلاستیک سرد

این نوع از مواد، امولاسیون آسفالت پوشانده شده با پرکننده‌های کانی هستند که برای ترک‌های باریک مورد استفاده قرار می‌گیرند.این مواد دارای مدول پایین، حساسیت حرارتی کم و مقاومت چسبندگی و پیوستگی مناسب هستند هستند اما هزینه این مواد زیاد است.  مواد درزگیر سرد معمولاً احتیاج به همزن دارند و می‌توانند به وسیله‌ی تجهیزات پرکنندگی ترک‌ها مورد استفاده قرار گیرند. از نظر اقتصادی این مواد برای پروژه‌های کوچک مناسب‌اند و در سطل یا به شکل استوانه و عصایی بسته‌بندی می‌شوند.

درزگیری آسفالت

اجرای درزگیری آسفالت

درزگیر‌‌های پیش ساخته (درزگیر‌‌های فشاری)

این دسته از درزگیر‌‌ها شامل نوار‌های پیش ساخته از استایرن اورتان نئوپرن یا دیگر لاستیک‌های مصنوعی هستند. این درزگیر‌‌ها باید به وسیله ابزار خاصی با فشار در درز کار گذاشته شوند در یک مطالعه‌ی انجام شده توسط سازمان حمل و نقل میشیگان بر روی درزگیر‌‌های مختلف نشان داده شد که درزگیر‌‌های فشاری پیش ساخته عملکرد بهتری نسبت به دیگر درزگیر‌‌ها دارند.

قیر‌های پلیمری

در بسیاری از کشور‌‌ها برای درزگیری آسفالت از قیر‌‌های پلیمر گرم یا ماستیک‌هایی که متداول هستند، استفاده می‌شود. پلیمر نقش تغییر خواص مورد نیاز قیر‌‌های ماستیک را بازی می‌کند قیر‌‌های ماستیک پلیمری یکی از گسترده‌ترین افزودنی به قیر طبیعی هستند که باعث تولید الاستومر گرمانرم می‌شوند. استفاده از قیر پلیمری در درزگیری باعث افزایش متعادل نقطه‌ی نرمی می‌شود. هم چنین ماستیک در دما‌های پایین افزایش تغییر شکل پلاستیک فراهم می‌کند.

درزگیری آسفالت در تمام نقاط ایران

شرکت ارابه پویان با تیم تخصصی و تجهیزات به روز دنیا انواع درزگیری آسفالت در ایران را انجام می‌دهد. برای انجام درزگیری آسفالت با مناسب‌ترین قیمت و بهترین مواد و کیفیت با ما تماس بگیرید.انجام پروژه های آسفالت کاری، خاکبرداری و گودبرداری، تهیه و پخش تراشه آسفالت، محوطه سازی، راه سازی، درزگیری آسفالت  ، سنگفرش ، جدولکاری در تمام نقاط ایران به انجام می‌رسانیم. لطفا جهت اطلاع از قیمتها با شماره های ۰۹۱۲۳۱۳۸۳۹۸  – ۰۲۱۲۲۸۷۹۵۷۴ تماس حاصل فرمایید و از تخفیف شرکت ما بهره‌مند شوید.