انکراژ و نیلینگ

انکراژ و نیلینگ

انکراژ و نیلینگ با افزایش جمعیت  و با ساختن برجهای بلندی که در شهرها ساخته میشود و عمق گودبرداری و وجود طبقات زیر زمینی همه و همه سبب ریزش گودبرداری ها و ساختمانها میشود.بنابراین بهترین روش جلوگیری از ریزش انکراژ و نیلینگ است.

تاریخچه نیلینگ به استرالیا برمیگردد براي اولين بار مهندسين استراليايي از روش نیلینگ براي مقاوم کردن شيرواني‌هاي سنگي در تونل استفاده کردند.

انکراژ و نیلینگ پياده‌سازي سازه نگهبان براي مقاوم سازی  گودهاي عميق به چند شيوه امکان پذیر است.

روشهاي نیلینگ، انکراژ، دوخت به پشت، ديواره ديافراگمي، شمع، ریزشمع، سپرکوبي و اجراي خرپا ازجمله‌ی اين روش‌ها هستند.

منظور از نیلینگ چیست؟

نیلینگ– میخ‌کوبی (Nailing) و استفاده از انکراژ- زمین‌مهارها (Ground anchors) از روشهای مطمئن و ایمن برای جلوگیری از ریزش است و خاکبرداری و  گود برداری را مهار میکند.

نیلینگ و انکراژ

در این روش با سوراخهایی که با میخهای بلند و میلگرد پر شده است و داخلشان را دوغاب ریزی  میکنند برای مقاوم سازی موقت و دایم سازه استفاده میکنند.

میخ‌کوبی (نیلینگ)

اساس استفاده از روش نیلینگ بر چه مبنایی هست؟

اساس کار بر مبنای مقاوم سازی  خاک با استفاده از دوختن توده‌‌ی خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می‌باشد.

بکارگیری این روش دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد.

– افزایش مقاومت برشی توده‌ی خاک
– محدود  و تحت کنترل درآوردن جابجایی خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش به دلیل افزایش نیروی قائم
– کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزش

مراحل اجرای سیستم نیلینگ شامل مراحل زیر میباشد :

  1. گودبرداری در مرحله اول ترانشه یا گود و ایجاد پله بعدی عملیات
  2. حفاری چال جهت نصب مهار کششی nail
  3. قراردادن آرماتور داخل چال و تزریق چال
  4. اجرای سیستم زهکشی و اجرای شاتکریت جداری و نصب ضخامت فولادی
  5. گودبرداری مرحله بعدی ترانشه یا گود و ایجاد پله‌های بعدی عملیات
  6. اجرای پوشش شاتکریت نهایی پس از اتمام آخرین مرحله حفاری